Komunikat Komisarza Wyborczego w Płocku II o wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Nowej Suchej zarządzonych n adzień 26.04.2020 r.

K O M U N I K A T

 Komisarza Wyborczego w Płocku II
z dnia 23 lutego 2020 r.

 

Na podstawie § 9 pkt 1, 2 i 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 246), informuję, co następuje.

W związku z zarządzonymi na dzień 26 kwietnia 2020 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy w Nowej Suchej w okręgu wyborczym nr 15, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:

1) komitetowi wyborczemu partii politycznej,
2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
3) komitetowi wyborczemu organizacji,
4) komitetowi wyborczemu wyborców.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Płocku II do dnia 2 marca 2020 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku, ul. Kolegialna 15 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Płocku II, mogą zgłaszać kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Suchej. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku (adres j. w.), w terminie do dnia 12 marca 2020 r. do godz. 15:30.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Nowa Sucha za pośrednictwem Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 27 marca 2020 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 14 kwietnia 2020 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 75 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Wójta Gminy Nowa Sucha do dnia 17 kwietnia 2020 r.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Płocku II sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 27 lipca 2020 r.).

Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: plock.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.

O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.

 

Komisarz Wyborczy w Płocku II
/-/ Małgorzata Marta Walisiewicz

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  03-03-2020 14:26

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  03-03-2020 14:26

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  03-03-2020 14:27

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  03-03-2020 14:28

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij