AKTUALNOŚCI

 • Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Płocku w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
 • Wzory dokumentów w wyborach uzupełniających w kadencji 2018-2023
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Staroźreby zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Gostyninie zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rybno zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r.
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Płocku podlegające podaniu do publicznej wiadomości
 • Rejestr wyborców za rok 2018 w gminach właściwości terytorialnej Delegatury w Płocku
 • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców

WYDARZENIA

 • III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory"
 • Wybory samorządowe 2018 r.
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur