Dane kontaktowe

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Płocku

Dyrektor Delegatury
Krzysztof WAWRO

siedziba Delegatury:
ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock
II piętro, pok. nr  226

numery telefonów:
24 364 58 96
24 364 58 97

numer telefaksu:
24 364 58 99

adres e-mail:
Pokaż adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:
adres skrytki:   /hl0x6g1b06/SkrytkaESP
♦  pismo ogólne  ♦  sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych JST  ♦

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur