• Ogłoszenie o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku
  Nabór na stanowisko radcy w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Płocku
 • Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku w sprawie wezwania osób zgłaszających listy kandydatów na posłów lub kandydata na senatora do usunięcia wady zgłoszenia
  Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora
 • Urzędnicy wyborczy
  Wyniki etapu szkolnego III Edycji Konkursu "Wybieram Wybory"
 • Informacja w sprawie zgłoszeń kandydatów na listę rezerwową na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wykaz stron internetowych komitetów wyborczych
 • Informacje Komisarzy Wyborczych w Płocku o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
  Informacje Komisarzy Wyborczych w Płocku o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji