• Wyniki etapu szkolnego III Edycji Konkursu "Wybieram Wybory"
  Informacja w sprawie zgłoszeń kandydatów na listę rezerwową na członków obwodowych komisji wyborczych
 • Wykaz stron internetowych komitetów wyborczych
  Informacje Komisarzy Wyborczych w Płocku o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
 • Informacje Komisarzy Wyborczych w Płocku o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
  KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Płocku I i II o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
 • Komunikat Komisarzy Wyborczych w Płocku I i II o sposobie zgłaszania kandydatów do składu terytorialnych komisji wyborczych
  Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Płocku o komitetach utworzonych w związku z wyborami samorządowymi
 • Komunikaty i informacje PKW w związku z wyborami samorządowymi
  Wykaz przyjętych przez Komisarzy Wyborczych w Plocku I i II zawiadomień o utworzonych komitetach wyborczych