• Wyniki wyborów
  Kandydaci na radnych
 • Kandydaci na wójta/burmistrza/prezydenta miasta
  Terytorialne Komisje Wyborcze
 • Obwodowe komisje wyborcze / obwody głosowania
  Informacje dla osób niepełnosprawnych
 • Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Płocku
 • Komitety wyborcze
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorzadowych