• Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych