więcej

Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Mała Wieś zarządzone na dzień 11 lipca 2021 r.

* * * WYNIKI * * *

Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Mała Wieś jest nieważne, gdyż wzięło w nim udział mniej niz 3/5 liczby osób biorących udział  w jego wyborze w dniu 21 października 2018 r.
Wójt Gminy Mała Wieś nie zostal odwołany.

PROTOKÓŁ ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Mała Wieś         
 

Protokoły głosowania w obwodzie:

numer obwodu siedziba obwodu protokół głosowania w obwodzie
obwód Nr 1 Szkoła Podstawowa w Podgórzu    
obwód Nr 2 Samorządowe Przedszkole w Małej Wsi
obwód Nr 3 Samorządowe Przedszkole w Małej Wsi
obwód Nr 4 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie
obwód Nr 5 Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie  

* * *

Postanowienia w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum z dnia 11 lipca 2021 r. Nr 4

Postanowienia w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum z dnia 7 lipca 2021 r. Nr 1Nr 2, Nr 3

Postanowienia w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum z dnia 1 lipca 2021 r. Nr 1, Nr 3, Nr 4

Postanowienie w sprawie wytycznych i wyjaśnień dla obwodowych komisji ds. referendum dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w referendal lokalnych w sprawie odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018-2023

Postanowienie w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji ds. referendum  w referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Mała Wieś przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 11 lipca 2021 r.
Postanowienie w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum w gminie Mała Wieś

Postanowienie
w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji ds. Referendum  w referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Mała Wieś przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 11 lipca 2021 r.
Postanowienie w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Referendum w gminie Mała Wieś
 

Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 31 maja 2021 r.  o upływie terminów związanych z uprawieniami osób niepełnosprawnych  w referendum gminnym zarządzonym na dzień 11 lipca 2021 r.
Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I  z dnia 31 maja 2021 r. o uprawnieniach osób niepełnosprawnych  w referendum gminnym zarządzonym na dzień 11 lipca 2021 r.


Postanowienie Nr 20/2021 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 31 maja 2021 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Mała Wieś   /Obwieszczenie/

* * *

Postanowienie Nr 1/2021 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 18 stycznia 2021 r. o zawieszeniu głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Mała Wieś przed upływem kadencji wyznaczonym na dzień 21 lutego 2021 r.  /Obwieszczenie/

 * * *

ZGŁOSZENIE zamiaru głosowania korespondencyjnego  PDF  /  DOC

WNIOSEK o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do glosowania w referendum lokalnym wraz ze ZGODĄ na przyjęcie pelnomocnictwa do glosowania w referendum lokalnym  PDF  /  DOC

Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I   o upływie terminów związanych z uprawieniami osób niepełnosprawnych   /terminy nieaktualne w związku ze zmianą daty przeprowadzenia referendum/

Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I o uprawnieniach osób niepełnosprawnych  /terminy nieaktualne w związku ze zmianą daty przeprowadzenia referendum/

- - - - - - - - - - - - -
Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I o ważności referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Mała Wieś przed upływem kadencji zarządzonego na dzień 21 lutego 2021 r.

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Płocku I o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Mała Wieś
 
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Płocku I w sprawie ustalenia liczby czlonków wchodzących w skład Gminnej Komisji do spraw Referendum w Małej Wsi oraz obwodowych komisji do spraw referendum na terenie gminy Mała Wieś

* * *

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 30 grudnia 2020 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odowłania Wójta Gminy Mała Wieś przed upływem kadencji

* * *

W dniu 6 października 2020 r. grupa mieszkańców gminy Mała Wieś będąca Inicjatorem referendum powiadomiła Wójta Gminy Mała Wieś oraz Komisarza Wyborczego w Plocku I o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Mała Wieś przed upływem kadencji 2018-2023.

Termin złożenia Komisarzowi Wyborczemu w Płocku I pisemnego wniosku o przeprowadzenie referendum upływa w dniu 5 grudnia 2020 r.

W dniu 4 grudnia 2020 r. do Komisarza Wyborczego w Płocku I wypłynął wniosek o przeprowadzenie referendum.

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  07-10-2020 9:29

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  07-10-2020 9:39

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  07-10-2020 11:08

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  09-12-2020 14:03

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  09-12-2020 14:12

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  30-12-2020 13:40

  Wprowadził:

  Joanna Grausberg

 • Data modyfikacji

  30-12-2020 13:51

  Wprowadził:

  Joanna Grausberg

 • Data modyfikacji

  30-12-2020 13:52

  Wprowadził:

  Joanna Grausberg

 • Data modyfikacji

  30-12-2020 13:52

  Wprowadził:

  Joanna Grausberg

 • Data modyfikacji

  30-12-2020 14:01

  Wprowadził:

  Joanna Grausberg

 • Data modyfikacji

  30-12-2020 14:02

  Wprowadził:

  Joanna Grausberg

 • Data modyfikacji

  30-12-2020 14:23

  Wprowadził:

  Joanna Grausberg

 • Data modyfikacji

  31-12-2020 10:23

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  31-12-2020 10:24

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  31-12-2020 10:25

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  31-12-2020 10:25

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  31-12-2020 10:33

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  31-12-2020 10:33

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  05-01-2021 8:16

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  05-01-2021 8:18

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  12-01-2021 13:45

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  12-01-2021 13:51

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  12-01-2021 13:53

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  12-01-2021 13:55

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  14-01-2021 10:37

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  14-01-2021 10:39

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  18-01-2021 12:43

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  18-01-2021 12:44

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  18-01-2021 12:48

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  31-05-2021 13:36

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  31-05-2021 13:37

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  31-05-2021 13:37

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  31-05-2021 13:46

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  31-05-2021 14:00

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  31-05-2021 14:00

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  31-05-2021 14:04

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  31-05-2021 14:04

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  31-05-2021 14:13

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  31-05-2021 14:22

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  31-05-2021 14:23

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  14-06-2021 14:26

  Wprowadził:

  Joanna Grausberg

 • Data modyfikacji

  14-06-2021 14:28

  Wprowadził:

  Joanna Grausberg

 • Data modyfikacji

  14-06-2021 14:29

  Wprowadził:

  Joanna Grausberg

 • Data modyfikacji

  14-06-2021 14:31

  Wprowadził:

  Joanna Grausberg

 • Data modyfikacji

  15-06-2021 8:28

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  15-06-2021 8:28

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  15-06-2021 14:30

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  17-06-2021 8:47

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  17-06-2021 8:47

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  17-06-2021 8:48

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  01-07-2021 11:10

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  01-07-2021 11:10

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  07-07-2021 12:12

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  07-07-2021 12:14

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  07-07-2021 15:12

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  11-07-2021 10:18

  Wprowadził:

  Joanna Grausberg

 • Data modyfikacji

  11-07-2021 21:41

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  11-07-2021 22:00

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  11-07-2021 22:01

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

 • Data modyfikacji

  12-07-2021 0:26

  Wprowadził:

  Aneta Czerwińska

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij