Wzory dokumentów w wyborach uzupełniających w kadencji 2018-2023

W wyborach  uzupełniających przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2018-2023, stosuje się odpowiednio wzory urzędowych formularzy oraz druków wyborczych, ustalone dla wyborów przeprowadzonych w związku z upływem poprzedniej kadencji rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast po dokonaniu stosownych zmian redakcyjnych oraz zmian związanych z rodzajem wyborów.

Zawiadomienie o utworzeniu komitetu

Wszystkie komitety wyborcze (w tym również komitety wyborcze partii politycznych) zawiadamiają o swoim utworzeniu komisarza wyborczego, którego właściwość terytorialna obejmuje jednostkę samorządu terytorialnego, w której odbywają się wybory (art. 398 Kodeksu wyborczego).

 rodzaj komitetu
dokumenty
KOMITET WYBORCZY
WYBORCÓW

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców
* Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców   
* Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców   
* Oświadczenie pełnomocnika wyborczego        
   bedącego jednocześnie pełnomocnikiem finansowym 

KOMITET WYBORCZY
STOWARZYSZENIA
LUB ORGANIZACJI
SPOŁECZNEJ
 

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia/organizacji
* Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego organizacji   
* Oświadczenie pełnomocnika wyborczego   
* Oświadczenie pełnomocnika finansowego    

KOMITET WYBORCZY
PARTII POLITYCZNEJ

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej
* Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego partii  
* Oświadczenie pełnomocnika wyborczego    
* Oświadczenie pełnomocnika finansowego     


Zgłoszenie kandydata na członka gminnej/miejskiej komisji wyborczej

formularz zgłoszenia       

Zgłoszenie listy kandydatów na radnych

INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców

  
 • Zgłoszenie listy kandydatów na radnych       
 • Wykaz podpisów poparcia dla listy       
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie       
 • Oświadczenie lustracyjne*      
 • Informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia*       
 • Oświadczenie kandydata - obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim       

  * Kandydat urodzony przed 1.08.1972 r. składa oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia
     W przypadku wątpliwości w tym zakresie, informacji udziela Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN w Łodzi
     (tel. 42 616-27-35, e-mail: Pokaż adres e-mail)

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej

 • zgłoszenie kandydata do komisji obwodowej       

Zaświadczenia

 • zaświadcznie dla męża zaufania        
 • zaświadcznie dla obserwatora społecznego        


Sprawozdania finansowe

formularz sprawozdania     

Rejestr zmian
 • Data utworzenia08-01-2016 11:46
  Wprowadził:Aneta Czerwińska
 • Data modyfikacji07-10-2019 8:30
  Wprowadził:Aneta Czerwińska