• Kandydaci na radnych
  Kandydaci na wójta/burmistrza/prezydenta miasta
 • Terytorialne Komisje Wyborcze
  Obwodowe komisje wyborcze / obwody głosowania
 • Informacje dla osób niepełnosprawnych
  Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
 • Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Płocku
  Komitety wyborcze
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorzadowych
  Liczba radnych wybieranych w wyborach w 2018 r.