AKTUALNOŚCI

 • Uchwała PKW w sprawie wytycznych i wyjasnień dotyczących podziału JST na okręgi wyborcze
 • Wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy Gąbin w okręgu nr 5 zarządzone na dzień 22 kwietnia 2018 r.
 • Wybory uzupelniające do Rady Gminy Zawidz w okręgu nr 2 zarządzone na dzień 25 lutego 2018 r.
 • Wzory dokumentów w wyborach uzupełniających w kadencji 2014-2018
 • Terminarz wyborów i referendów lokalnych oraz zmiany w składach rad w kadencji 2014-2018
 • Rejestr wyborców za rok 2017 w gminach właściwości terytorialnej Delegatury w Płocku
 • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców

WYDARZENIA

 • Nabór na urzędników wyborczych

  Do 14 marca br. Dyrektor Delegatury KBW w Płocku przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego w gminach powiatów: gostynińskiego, plockiego, sierpeckiego, sochaczewskieo i żyrardowskiego oraz w miaście Płocku

 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur