AKTUALNOŚCI

  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Plocku II w sprawie dokonania podziału miasta i gminy Sanniki na obwody głosowania
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Plocku II w sprawie dokonania podziału gminy Wiskitki na obwody głosowania
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Płocku II w sprawie dokonania podziału miasta i gminy Sanniki na okręgi wyborcze
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Płocku II w sprawie dokonania podziału gminy Wiskitki na okręgi wyborcze
  • Terminarz wyborów i referendów lokalnych oraz zmiany w składach rad w kadencji 2014-2018
  • Rejestr wyborców za rok 2018 w gminach właściwości terytorialnej Delegatury w Płocku
  • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur