AKTUALNOŚCI

 • Przedterminowe wybory do Rady Gminy Słupno zarządzone na dzień 20 sierpnia 2017 r.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Płocku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Wiskitki
 • Referendum w sprawie odwołania Rady Gminy Słupno zarządzone na dzień 21 maja 2017 r.
 • Wybory uzupelniające do Rady Gminy Sochaczew w okręgu nr 11 zarządzone na dzień 14 maja 2017 r.
 • Wzory dokumentów w wyborach uzupełniających w kadencji 2014-2018
 • Terminarz wyborów i referendów lokalnych oraz zmiany w składach rad w kadencji 2014-2018
 • Rejestr wyborców za rok 2016 w gminach właściwości terytorialnej Delegatury w Płocku
 • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
 • Ogólnopolski konkurs wiedzy o prawie wyborczym WYBIERAM WYBORY

WYDARZENIA

 • Dzień otwarty - konsultacje w sprawie propozycji wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur