AKTUALNOŚCI

  • Referendum w sprawie odwołania Rady Gminy Słupno zarządzone na dzień 21 maja 2017 r.
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Płocku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Wiskitki
  • Wybory uzupelniające do Rady Gminy Sochaczew w okręgu nr 11 zarządzone na dzień 14 maja 2017 r.
  • Wzory dokumentów w wyborach uzupełniających w kadencji 2014-2018
  • Terminarz wyborów i referendów lokalnych oraz zmiany w składach rad w kadencji 2014-2018
  • Rejestr wyborców za rok 2016 w gminach właściwości terytorialnej Delegatury w Płocku
  • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
  • Ogólnopolski konkurs wiedzy o prawie wyborczym WYBIERAM WYBORY

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur