• Urzędnicy wyborczy
    Brak kandydatów na urzędnika wyborczego
  • Do 16 kwietnia Dyrektor Delegatury KBW w Płocku przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
    Liczba mieszkańców w gminach i powiatach z obszaru Delegatury w Płocku
  • Konsultacje dotyczące propozycji wzorów kart do głosowania w wyborach samorządowych
    Druki dokumentów w wyborach uzupełniających w kadencji 2014-2018
  • Właściwość terytorialna Delegatury KBW w Płocku