• Liczba mieszkańców w gminach i powiatach z obszaru Delegatury w Płocku
    Konsultacje dotyczące propozycji wzorów kart do głosowania w wyborach samorządowych
  • Druki dokumentów w wyborach uzupełniających w kadencji 2014-2018
    Właściwość terytorialna Komisarza Wyborczego w Płocku