• Nabór kandydatów na urzędników wyborczych
  Urzędnicy wyborczy
 • Brak kandydatów na urzędnika wyborczego
  Do 16 kwietnia Dyrektor Delegatury KBW w Płocku przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
 • Liczba mieszkańców w gminach i powiatach z obszaru Delegatury w Płocku
  Konsultacje dotyczące propozycji wzorów kart do głosowania w wyborach samorządowych
 • Druki dokumentów w wyborach uzupełniających w kadencji 2014-2018
  Właściwość terytorialna Delegatury KBW w Płocku