• Konsultacje dotyczące propozycji wzorów kart do głosowania w wyborach samorządowych
    Druki dokumentów w wyborach uzupełniających w kadencji 2014-2018
  • Właściwość terytorialna Komisarza Wyborczego w Płocku