• Brak kandydatów na urzędnika wyborczego
    Do 16 kwietnia Dyrektor Delegatury KBW w Płocku przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  • Liczba mieszkańców w gminach i powiatach z obszaru Delegatury w Płocku
    Konsultacje dotyczące propozycji wzorów kart do głosowania w wyborach samorządowych
  • Druki dokumentów w wyborach uzupełniających w kadencji 2014-2018
    Właściwość terytorialna Delegatury KBW w Płocku