• Zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu 2019