• Postanowienia Komisarza Wyborczego w Płocku I, II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do Sejmu Rp i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Płocku I i II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń ObKW
  • Zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu 2019
    Obwody głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu 2019