• Postanowienia Komisarza Wyborczego w Płocku I, II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
    Informacje Komisarzy Wyborczych w Płocku o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji