• Komunikaty Komisarza Wybiorczego w Płocku I i II o miejscu, czasie i sposobie udostępniania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
    Terminarz wyborów i referendów w kadencji 2018-2023
  • Zmiany w składach rad w powiatach oraz gminach powyżej 20 tys. mieszkańców
    Zmiany w składach rad w gminach do 20 tys. mieszkańców