• Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Płocku w sprawie liczby mieszkańców gminach na dzień 31 grudnia 2017 r. Liczba mieszkańców potrzebna do ustalenia limitów wydatków związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej kandydata na wójta, burmistrza , prezydenta miasta w wyborach samorządowych w 2018 r.
    WYJAŚNIENIA dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.