• Postanowienia w sprawie powołania Terytorialnych Komisji Wyborczych
    Informacje Komisarzy Wyborczych w Płocku o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
  • Zgłaszanie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych