• Wykaz stron internetowych komitetów wyborczych
    Wykaz przyjętych przez Komisarzy Wyborczych w Plocku I i II zawiadomień o utworzonych komitetach wyborczych
  • Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Płocku o komitetach utworzonych w związku z wyborami samorządowymi
    Informacje PKW o tworzeniu komitetów wyborczych