• Obwodowe Komisje Wyborcze
    Informacja w sprawie zgłoszeń kandydatów na listę rezerwową na członków obwodowych komisji wyborczych
  • Informacje Komisarzy Wyborczych w Płocku o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
    Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych