• Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Płocku w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
    Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Płocku I i II o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
  • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Płocku I i II o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
    Komunikat Komisarzy Wyborczych w Płocku I i II o sposobie zgłaszania kandydatów do składu terytorialnych komisji wyborczych
  • Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Płocku o komitetach utworzonych w związku z wyborami samorządowymi
    Komunikat Komisarzy Wyborczych w Płocku w sprawie miejsca i terminów przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach samorządowych 2018
  • Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Płocku w sprawie liczby mieszkańców gminach na dzień 31 grudnia 2017 r. Liczba mieszkańców potrzebna do ustalenia limitów wydatków związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej kandydata na wójta, burmistrza , prezydenta miasta w wyborach samorządowych w 2018 r.