• Komunikat Komisarza Wyborczego w Płocku I oraz Komisarza Wyborczego w Płocku II w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniach 21 października i 4 listopada 2018 r.
  Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Płocku w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
 • Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Płocku I i II o przyznanych numerach list kandydatów na radnych
  KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Płocku I i II o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
 • Komunikat Komisarzy Wyborczych w Płocku I i II o sposobie zgłaszania kandydatów do składu terytorialnych komisji wyborczych
  Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Płocku o komitetach utworzonych w związku z wyborami samorządowymi
 • Komunikat Komisarzy Wyborczych w Płocku w sprawie miejsca i terminów przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach samorządowych 2018
  Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Płocku w sprawie liczby mieszkańców gminach na dzień 31 grudnia 2017 r. Liczba mieszkańców potrzebna do ustalenia limitów wydatków związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej kandydata na wójta, burmistrza , prezydenta miasta w wyborach samorządowych w 2018 r.