• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorzadowych