• gm. Sanniki Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Sanniki oraz Rady Gminy Sanniki przed upływem kadencji zarządzone na dzień 13 maja 2012 r.
    m. Gostynin Referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Gostynina przed upływem kadencji zarządzone na dzień 15 września 2013 r.
  • m. Żyrardów Referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Żyrardowa przed upływem kadencji zarządzone na dzień 20 października 2013 r.