• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1342) zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego
    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1343) zmieniające rozporządzenie w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta
  • WYJAŚNIENIA dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.