• Komunikat Komisarzy Wyborczych w Płocku w sprawie miejsca i terminów przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach samorządowych 2018