• Komunikat o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach
  Komunikat w sprawie miejsca i terminu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Płocku
 • Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Komisarzowi Wyborczemu w Płocku w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 16.11.2014 r.
  Informacja o stronach internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16.11.2014 r.
 • Komunikaty Komisarza Wyborczego o wylosowanych numerach dla list kandydatów na radnych:
  Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń na członków TKW
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie miejsca i czasu losowania składów terytorialnych komisji wyborczych
  Zmiany w składach terytorialnych komisji wyborczych