• Przedterminowe wybory do Rady Gminy Słupno zarządzone na dzień 20 sierpnia 2017 r.
    Przedterminowe wybory Burmistrza Wyszogrodu zarządzone na dzień 08.03.2015 r.