• Komunikat Komisarzy Wyborczych w Płocku w sprawie losowania numerów list kandydatów
    Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Płocku o komitetach utworzonych w związku z wyborami samorządowymi
  • Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Płocku w sprawie liczby mieszkańców gminach na dzień 31 grudnia 2017 r. Liczba mieszkańców potrzebna do ustalenia limitów wydatków związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej kandydata na wójta, burmistrza , prezydenta miasta w wyborach samorządowych w 2018 r.
    WYJAŚNIENIA dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Płocku o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych 16.11.2014 r.