• Informacja w sprawie zgłoszeń kandydatów na listę rezerwową na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wykaz stron internetowych komitetów wyborczych
 • Informacje Komisarzy Wyborczych w Płocku o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
  Informacje Komisarzy Wyborczych w Płocku o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
 • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Płocku I i II o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
  Komunikat Komisarzy Wyborczych w Płocku I i II o sposobie zgłaszania kandydatów do składu terytorialnych komisji wyborczych
 • Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Płocku o komitetach utworzonych w związku z wyborami samorządowymi
  Komunikaty i informacje PKW w związku z wyborami samorządowymi
 • Wykaz przyjętych przez Komisarzy Wyborczych w Plocku I i II zawiadomień o utworzonych komitetach wyborczych
  Zgłaszanie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych