• Komisarz Wyborczy w Płocku
  Małgorzata MICHALSKA

  Sędzia Sądu Okręgowego w Płocku

  Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Płocku

  09-402 Płock, ul. Kolegialna 15
  II piętro, pok. nr 226

  tel: 24 364 58 96,  24 364 58 97
  tel/fax: 24 364 58 99

  Dyżury Komisarza: 
  poniedziałki w godz: 13.00 - 15.00

  Data powołania
  20.08.2013

  Data zakończenia kadencji
  20.08.2018

  Właściwość terytorialna

  powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki, sochaczewski, żyrardowski; miasto na prawach powiatu: Płock.