Państwowa Komisja Wyborcza - Referenda w sprawie odwołania organu (rady lub wójta)
  • Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Bodzanów i Rady Gminy Bodzanów zarządzone na dzień 24 kwietnia 2016 r.
    Referendum w sprawie odwołania Rady Gminy Słupno zarządzone na dzień 21 maja 2017 r.