• Komunikat Komisarza Wyborczego w Płocku o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych 16.11.2014 r.