• Nabór na urzędników wyborczych

    Do 16 kwietnia br. Dyrektor Delegatury KBW w Płocku przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego w gminach powiatów: gostynińskiego, plockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego oraz w mieście Płocku

  • Nabór na urzędników wyborczych

    Do 16 kwietnia br. Dyrektor Delegatury KBW w Płocku przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego w gminach powiatów: gostynińskiego, plockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego oraz w mieście Płocku