• Nabór na urzędników wyborczych

    Do 14 marca br. Dyrektor Delegatury KBW w Płocku przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego w gminach powiatów: gostynińskiego, plockiego, sierpeckiego, sochaczewskieo i żyrardowskiego oraz w miaście Płocku

  • Nabór na urzędników wyborczych

    Do 14 marca br. Dyrektor Delegatury KBW w Płocku przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego w gminach powiatów: gostynińskiego, plockiego, sierpeckiego, sochaczewskieo i żyrardowskiego oraz w miaście Płocku